Digital marknadsföring
för fler affärer

Nå ut till din målgrupp genom en strategisk mix av aktiviteter i olika digitala kanaler. Vi utgår från din marknadsstrategi och digitala strategi för att ta fram en plan med konkreta insatser. Vi kan också hjälpa dig att genomföra planen. 

Digital marknadsföring

Med hjälp av digital marknadsföring kan du göra dig synlig för dem du verkligen vill nå. Välj ut de kanaler som din målgrupp använder, anpassa ditt budskap så att din målgrupp förstår och vill veta mer. Sätt upp långsiktiga mål och formulera ditt huvudbudskap som alla dina insatser ska stötta och stärka.

Låt strategin styra din digitala marknadsföring

Det långsiktiga målet med din digitala marknadsföring är att stärka dina verksamhetsmål och öka antalet affärer. Hur du lägger upp din digitala marknadsföring styrs av din digitala strategi, som i sin tur hör ihop med din marknadsstrategi. Strategin styr det övergripande upplägget av din digitala marknadsföring som till exempel:
 • syfte och mätbara mål
 • målgrupp
 • budskap
 • kanaler

Ta del av alla möjligheter med digital marknadsföring!

Ringa in din målgrupp och nå ut till precis dem du vill nå, optimera budskapet och använd rätt kanal. Mät och följ upp för att sedan förbättra.

digitalt-ekosystem-skiss

Det är den digitala strategin tillsammans med din marknadsstrategi som styr vilka digitala kanaler och möjligheter du ska använda. Och på vilket sätt du ska använda dem. Här är exempel på några kanaler som kan användas i digital marknadsföring.

Missa inte chansen att förbättra din webbplats

 • 1 gång per månad
 • Exklusiva tips
 • Erbjudanden

Fyll i din e-post adress

Sätt upp ditt eget digitala ekosystem

Låt din webb fungerar som nav och bas med huvudsyftet att skapa fler affärer. Vi hjälper dig sedan att välja ut de digitala kanaler som kan hjälpa till att förbättra din konvertering – alltså att omvandla dina besökare till dina kunder.

Lyft fram dina fördelar och var konsekvent!

Vi ser till att ditt val och din kombination av digitala kanaler tillsammans med det sätt du kombinerar dem på, stöttar din marknads- och säljstrategi. ALLT hänger ihop. Ju mer genomtänkta dina aktiviteter är och ju tydligare dina mål och strategier är, desto starkare blir den enskilda insatsen.

Lär känna din målgrupp!

Se till att lära känna din målgrupp så att du kan nå dem där de befinner sig och vid de tidpunkter då de är som mest mottagliga för ditt budskap. Vi hjälper dig med målgruppsanalys och kan till exempel ta fram personas för fördjupad förståelse för din målgrupps behov.

Genom att lära känna din målgrupp och hur de beter sig inför, under och efter ett köpbeslut kan du dessutom se till att göra dig sökbar på de relevanta sökord som dina kunder använder när de söker efter din typ av erbjudande.

Jobba mot mål, mät och följ upp!

Med digital marknadsföring har du fantastiska möjligheter att pinpointa dem du vill nå. Vi hjälper dig att styra, kontrollera och inte minst ta lärdom av hur din målgrupp agerar och interagerar i alla digitala kanaler. Vi hjälper dig att sätta upp en plan så att du kan:

 • nå de personer som har intresse av det du erbjuder
 • anpassa dina budskap för olika skeden i din målgrupps köpresa och beteende (var de befinner sig, varför och hur de går tillväga för att hitta och sedan välja det du erbjuder)
 • analysera dina kunders beteende, vanor och intressen. (mät och följ upp för att sedan justera och förbättra)
 • genomföra marknads- och konkurrentanalys för att få koll på vad dina konkurrenter gör och ta lärdom av det som de gör bra.

Öka din synlighet där dina målgrupper rör sig!

Hör av dig så tar vi fram ett skräddarsytt förslag till dig, helt kostnadsfritt.